Web Services

Endpoint Information
Service Name:{http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Kart/xml.wsdl/2012.01.31}KartService
Port Name:{http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Kart/xml.wsdl/2012.01.31}Matrikkelkart
Address:https://ke-test.matrikkel.no:443/geointegrasjon/matrikkel/wsapi/v1/KartService
WSDL:https://ke-test.matrikkel.no:443/geointegrasjon/matrikkel/wsapi/v1/KartService?wsdl
Implementation class:no.geointegrasjon.service.v1.matrikkel.kart.wsapi.MatrikkelKartServiceWSBean