AktivitetslisteServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/aktivitetsliste
Oversikt

findMeldingerForKommune

Finner alle meldinger med kobling til gitt kommune.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • date - dato for meldinger som skal finnes, hvis null finnes alle meldinger
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av Melding
  MeldingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMeldingerForKommuneForType

Finner alle meldinger med kobling til gitt kommune basert på meldingstype.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • type - meldingstype
 • date - dato for meldinger som skal finnes, hvis null finnes alle meldingerr
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av Melding
  MeldingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMeldingerForMatrikkelenhet

Finner alle meldinger med kobling til gitt matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - id for Matrikkelenhet meldinger skal finnes for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetMelding
  MatrikkelenhetMeldingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMeldingerForMatrikkelenheter

Finner alle meldinger med kobling til gitte matrikkelenheter.
Input
 • matrikkelenhetIds - sett med ids for Matrikkelenhet som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetMelding
  MatrikkelenhetMeldingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAntallForretningMeldingerForKommune

Finner antall meldinger som er knyttet til elektronisk tinglysing av forretning med gitt tinglysingstatus.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • tinglysingsstatusKodeId - tinglysingsstatus
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

findForretningerOgMeldinger

Finner alle forretninger og melding-ider for disse forretningene der forretningen enten har oppgitt status, eller som minst én melding fra tinglysing(som ikke er slettet).
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • kunSendtElektronisk -
 • datoFra - dato fra
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ForretningSearchResultDtoToForretningMeldingIdMap
  ForretningSearchResultDtoToForretningMeldingIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningMeldingerForKommune

Finner alle meldinger som er knyttet til elektronisk tinglysing av forretning med gitt tinglysingstatus.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • tinglysingsstatusKodeId - tinglysingsstatus
 • visKunElektroniskTinglysteForretninger - filtrer på elektroniske forretninger
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ForretningMelding
  ForretningMeldingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggesakmeldinger

Finner alle meldinger fra saksystem med kobling til gitt kommune og status.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger skal finnes for
 • statuser - statuser som skal vises
 • brukstilfelleKodeId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List av Byggesakmelding
  ByggesakmeldingIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAvtaleMeldingerForKommune

Henter ut alle meldinger for stedbunden rettighet fra gitt kommune.
Input
 • kommuneId - id for kommunen meldinger for stedbunden rettigheter skal finnes for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List av AvtaleStedbundenRettighetMeldingId
  AvtaleStedbundenRettighetMeldingIdList
 • ServiceException -
  ServiceException