GrunnforurensingServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/grunnforurensing
Oversikt

findGrunnforurensingerForMatrikkelenhet

Finner id for alle grunnforurensinger for matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi ønsker å finne grunnforurensinger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av GrunnforurensningId som refererer til MatrikkelenhetId.
  GrunnforurensingIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGrunnforurensingerForMatrikkelenheter

Finner id for alle grunnforurensninger for angitte matrikkelenheter ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi ønsker å finne grunnforurensinger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere GrunnforurensingId.
  MatrikkelenhetIdTilGrunnforurensingIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException