KommuneServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kommune
Oversikt

findKommuneIdForIdent

Finner id til en kommune angitt ved KommuneIdent. KommuneIdent er en logisk identifikator for en kommune, som óg kan adresseres unikt gjennom en KommuneId.
Input
 • kommuneIdent - Logisk identifikator for en kommune. Kommunenummer utgjør identifikatoren.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - KommuneId for kommunen som KommuneIdent refererer til.
  KommuneId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKommuneIdsForIdents

Finner id til flere kommuner gjennom KommuneIdent. KommuneIdent er en logisk identifikator for en kommune, som óg kan adresseres unikt gjennom en KommuneId.
Input
 • kommuneIdents - Liste med ident'er (logiske identifikatorer) for kommuner. Kommunenummer utgjør identifikatoren.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map fra KommuneIdent til KommuneId.
  KommuneIdentTilKommuneIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGjeldendeKommuneIdForKommuneNr

Hent gjeldende kommune basert på et kommunenr. Hvis kommunenr tilhører en utgått kommmune, vil den kommunen som den utgåtte kommunen nå tilhører returneres.
Input
 • kommuneNr - kommunenr som det skal søkes på
 • matrikkelContext -
Response
 • return - kommunen som kommunen med kommunenr lik kommuneNr tilhører
  KommuneId
 • ServiceException -
  ServiceException

findAlleFylker

Finner id for alle fylker.
Input
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av FylkeId for alle fylker.
  FylkeIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAlleKommuner

Finner id for alle kommuner.
Input
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av KommuneId for alle kommuner.
  KommuneIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeKommunenummerForKommunernummer

Finner nåværende ident gitt tidligere kommune ident.
Input
 • kommuneIdent - Ident for kommune.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av identer for kommune.
  KommuneIdentList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeKommunenummreForKommunernummer

Finner nåværende ident gitt ident til tidligere kommuner.
Input
 • kommuneIdents - Liste av ident for kommuner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av KommuneId for alle .
  KommuneIdentTilKommuneIdentsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForrigeKommunenummerForKommunenummer

Input
 • kommuneIdent - Ident for kommune.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map fra KommuneIdent til List av KommuneId.
  KommuneIdentList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForrigeKommunenummerForKommunenumre

Input
 • kommuneIdents - Liste av ident for kommuner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map fra KommuneIdent til List av KommuneId.
  KommuneIdentTilKommuneIdentsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findUtgatteKommuneIdsForKommuneIds

Input
 • kommuneIds - liste av id for kommuner man skal finne utgåtte kommuner for
 • matrikkelContext - context for kallet
Response
 • return - liste med id for alle utgåtte kommuner som er sammenslått med en kommune eller som er utgått fordi kommunen har fått nytt kommunenr ved regionsreform.
  KommuneIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAlleFylkerDTO

Finner FylkeDTO for alle fylker.
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med FylkeDTO
  FylkeDTOList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKommuneDTOsForFylke

Henter liste med kommuner som er i angitt fylke.
Input
 • fylkeId - Fylke som det skal finnes kommuner for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Collection med kommuner
  KommuneDTOList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKommunevapenForKommune

Finner kommunevåpnet for kommune
Input
 • kommunenummer - relevant kommunes kommunenummer
 • matrikkelContext - context for kallet
Response
 • return - null dersom ingen kommunevåpen for kommune eksisterer
  KommunevapenId
 • ServiceException -
  ServiceException