LandbruksregisterServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/landbruksregister
Oversikt

isLandbrukseiendom

Input
  • matrikkelenhetIdent - matrikkelnr som skal sjekkes om er en landbrukseiendom
  • matrikkelContext -
Response
  • return - liste med matrikkelnummer for de matrikkelenhetene som er med i landbrukseiendommen. Returnerer en tom liste dersom innsendt matrikkelnummer ikke er en landbrukseiendom
    MatrikkelenhetIdList
  • ServiceException - FinderException dersom vi ikke finner matrikkelnummeret som i følge landbruksregisteret tilhører landbrukseiendommen ikke finnes i matrikkelen OperationalException ved problemer med oppkobling mot web-servicen til landbruksregisteret
    ServiceException