NedlastningServiceWS

Tjenester for nedlastning av bobler av gitt type eller subtype.
Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/nedlastning
Oversikt

findIdsEtterId

Tjeneste for å hente ut id-er med høyere id-verdi enn angitt matrikkelBubbleId. Klassen man skal hente ut id-er for angis ved domainklasse parameteren. Man kan paginere ved hjelp av maksAntall-parameteren.

For å filtrere på kommune bruker man filter-parameteren. Formatet på denne er følgende: {"kommunefilter": ["kommunenummer1","kommunenummer2"]}. Eksempel: {"kommunefilter": ["0233","0605"]}. Hvis filter er blankt vil det returneres id-er fra hele landet.

Anbefalt maksverdi for maksAntall: 1000000

Input
 • matrikkelBubbleId - Id med høyeste verdi klienten vet om fra før. Kan angi null her. Vil da få fra laveste treff
 • domainklasse - Klasse det skal hentes id-er for
 • filter - Filtrering av id-er på kommune
 • maksAntall - Hvor mange id-er som skal returneres
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Liste av id-er som oppfyller kravene i stigende rekkefølge
  MatrikkelBubbleIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findObjekterEtterId

Tjeneste for å hente ut objekter med høyere id-verdi enn angitt matrikkelBubbleId. Klassen man skal hente ut objekter for angis ved domainklasse parameteren. Man kan paginere ved hjelp av maksAntall-parameteren.

For å filtrere på kommune bruker man filter-parameteren. Formatet på denne er følgende: {"kommunefilter": ["kommunenummer1","kommunenummer2"]}. Eksempel: {"kommunefilter": ["0233","0605"]}. Hvis filter er blankt vil det returneres objekter fra hele landet.

Anbefalt maksverdi for maksAntall: 5000

Input
 • matrikkelBubbleId - Id med høyeste verdi klienten vet om fra før. Kan angi null her. Vil da få fra laveste treff
 • domainklasse - Klasse det skal hentes objekter for
 • filter - Filtrering av objekter på kommune
 • maksAntall - Hvor mange objekter som skal returneres
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Liste av objekter som oppfyller kravene i stigende rekkefølge
  MatrikkelBubbleObjectList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException