Komreg_test_mottaker. Systemet har syntetiserte persondata. Kjøring fra 5/12-23.